Нека се представя

...

Казвам се Божидар Божинов и съм професор по Финанси и банково дело.

Работя в Стопанска академия "Д. А Ценов" , Свищов над 20 години.

Автор съм на над 140 научни публикации в областта на финансите, банковото дело и информационните технологии, които са индексирани в Social Science Research Network (част от мрежата на Elsevier) и в ResearchGate . От 2013 година съм професор, а през 2019 година защитих дисертация за придобиване на научна степен "Доктор на науките".

През последните години съм насочил своите усилия към интеграцията на науката и практиката чрез предоставяне на консултации и участие в редица съвместни проекти с частния бизнес.