Академични позиции

от 2013
Професор
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов

2009 – 2013
Доцент, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

2002 – 2009
Главен асистент, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

2001 – 2002
Асистент, Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Други позиции

2018 – 2020

Експерт „Обществени поръчки“,
Глобални електронни решения ООД

2017 - 2018
Експерт „Информационни технологии“
ИММ Плевен ЕООД

2007-2015
Директор „Академичен компютърен център“
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

2004 – 2007
Мениджър по качеството
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

2002 – 2010
Ръководител секция „Уеб базирани технологии за дистанционно обучение”,
Център за магистърско и дистанционно обучение
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

1996 - 1998 Програмист
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2019
Доктор на науките
научна степен "Доктор на науките”:
Научна специалност 05:02:05 "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка "
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

1998-2001
Доктор
научна и образователна степен "Доктор”:
Научна специалност 05:02:05 "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка "
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

1991 - 1997
Икономист-счетоводител
Магистър по икономика
Специалност „Счетоводство и контрол“, специализация „Банково счетоводство“
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

1991-1996
Икономист по социално-икономическа информация
Магистър по икономика
Специалност „Икономическа информатика“, специализация „Приложно програмиране“
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

1985-1989
Строителен техник
Специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“
Строителен техникум „Георги Димитров“, Велико Търново, България

2005
Мениджър по качеството
LRQA Bulgaria

2005
Вътрешен одитор на системи по качеството по стандарта ISO 9001:2000
LRQA Bulgaria

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

от 2019 член на редакционен съвет на списание „Индустриални отношения и обществено развитие“, (България), ISSN 2683-0167.

от 2017 член на Elsevier Advisory Panel

от 2017 член на редакционен съвет на списание „Актуальные проблемы современности: наука и общество“, Балаково (Россия), ISSN 2308-8923

от 2017 член на редакционен съвет на списание „Авангард науки“ Сатпаев (Казахстан) ISBN 2519-4895.

от 2017 член на редакционен съвет на списание „Hi Tech“, (България), ISSN 2534-9996.

от 2016 Член на Изпълнителния съвет на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“

2014 - 2015 Главен редактор на електронно списание „Диалог“ (www.uni-svishtov.bg/dialog)

от 2009 Председател на синдикална секция на КТ «Подкрепа» към СА «Д.А. Ценов»

от 2008 Член на Управителния съвет на Сдружение „Национална изследователска мрежа”, София

от 2001 член на Съюза на учените в България

ПАТЕНТИ И ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

2018
Полезен модел
Регистрационен номер 2910 U1 / 05.04.2018
“Интерактивна система за компютърно-асистирано безконтактно изпробване на дрехи и аксесоари чрез адаптиране на инструментариума на добавената реалност и използване на система от дълбочинни камери”
2021
Патент
Регистрационен номер 67302 / 07.04.2021
“Интерактивна система за компютърно-асистирано безконтактно изпробване на дрехи и аксесоари чрез адаптиране на инструментариума на добавената реалност и използване на система от дълбочинни камери”