Image

Проект 4. Интелигентна входна врата.

В настоящето видео ще Ви покажем как да си направите врата, която да се отваря с безконтактен RFID чип (чип с пасивна радио-честотна идентификация). С RFID чип във Вашия телефон, портфейл или любима играчка забравяте за тежките връзки с ключове. И това е толкова лесно ....
С малко повече въображение проекта може да се модифицира и за други цели на домашната автоматизация.
Настоящият проект демонстрира функционалността на локално автономно изграждане на умен дом.
При желание от Ваша страна, този проект с лекота може да се адаптира и за облачно управление на умния дом.

Резолюция: 1280x720
Формат: MP4
Продължителност: 00:04:52

Лиценз

Безплатно за лично ползване и за образователни цели с некомерсиален елемент.
Моля посочвайте източникът при ползване!

Схема на проекта

Image

Необходими елементи

Проект 4. Интелигентнa входна врата
1. Arduino Uno
2. Бредборд
3. RFID карта
4. RFID четец
5. Серво мотор
6. Свързващи кабели


Код на проекта

#include SPI.h
#include MFRC522.h
#include Servo.h
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.
Servo myServo;
void setup()
{
SPI.begin(); // Initiate SPI bus
mfrc522.PCD_Init(); // Initiate MFRC522
myServo.attach(3);
myServo.write(0);
}
void loop()
{
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
{
return;
}
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
{
return;
}
content.toUpperCase();
if (content.substring(1) == "51 E6 52 49") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
delay(300);
myServo.write(180);
delay(5000);
myServo.write(0);
}
else {
delay(1000);
}
}