Image

Image

Цветелина Мирославова

Старши учител по матeматика и информационни технологии

ОУ "Д. Благоев" - В. Търново

Научен ръководител на проекта
B-Smart - Make the Future Possible!