Image

Проект 3. Интелигентно контролиране на температурата

В настоящето видео ще Ви покажем как автоматично да си включим вентилатора, когато ни стане горещо. А ако сме по-зиморничеви - много лесно можем да научним и нашия умен дом да си включва автоматично отоплението, когато е студено навън... С малко повече въображение проекта може да се модифицира и за други цели на домашната автоматизация.
Настоящият проект демонстрира функционалността на локално автономно изграждане на умен дом.
При желание от Ваша страна, този проект с лекота може да се адаптира и за облачно управление на умния дом.

Резолюция: 1280x720
Формат: MP4
Продължителност: 00:09:54

Лиценз

Безплатно за лично ползване и за образователни цели с некомерсиален елемент.
Моля посочвайте източникът при ползване!

Схема на проекта

Image

Необходими елементи

Проект 3. Интелигентно контролиране на температурата
1. Arduino Uno
2. Бредборд
3. Сензор за топлина (DHT 11)
4. Вентилатор на 12 волта
5. Външен адаптер 12 волта
6. Реле
7. Свързващи кабели


Код на проекта

  #include "DHT.h"
  #define RELAY_FAN_PIN A5
#define DHTPIN 12
#define DHTTYPE DHT11
const int TEMP_THRESHOLD_UPPER = 25
const int TEMP_THRESHOLD_LOWER = 20;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  float temperature; // temperature in Celsius
void setup()
{
dht.begin(); // initialize the sensor
pinMode(RELAY_FAN_PIN, OUTPUT); // initialize digital pin as an output
}
  void loop()
{
// wait a few seconds between measurements.
delay(2000);
  temperature = dht.readTemperature(); // read temperature in Celsius
if (isnan(temperature)) {
}
else {
if(temperature > TEMP_THRESHOLD_UPPER){
digitalWrite(RELAY_FAN_PIN, HIGH); // turn on
}
else if(temperature < TEMP_THRESHOLD_LOWER){
digitalWrite(RELAY_FAN_PIN, LOW); // turn on
}
}
}