Image

Проект 2. Интелигентен прозорец

В настоящето видео ще Ви запознаем как да си изградите интелигентен прозорец, който сам да се затваря, когато завали дъжд.
Използването на подобна автоматизация е удачна особено през лятото, когато внезапните и обилни дъждове не са рядкост
С малко повече въображение проекта може да се модифицира и за други цели на домашната автоматизация.
Настоящият проект демонстрира функционалността на локално автономно изграждане на умен дом.
При желание от Ваша страна, този проект с лекота може да се адаптира и за облачно управление на умния дом.

Резолюция: 1280x720
Формат: MP4
Продължителност: 00:04:45

Лиценз

Безплатно за лично ползване и за образователни цели с некомерсиален елемент.
Моля посочвайте източникът при ползване!

Схема на проекта

Image

Необходими елементи

Проект 2. Интелигентен прозорец
1. Arduino Uno
2. Бредборд
3. Сензор за дъжд
4. Серво мотор
5. Свързващи кабели


Код на проекта

#include Servo.>
Servo tap_servo;
int sensor_pin = 4;
int tap_servo_pin =5;
int val;
void setup(){
pinMode(sensor_pin,INPUT);
tap_servo.attach(tap_servo_pin);
}
void loop(){
val = digitalRead(sensor_pin);
if (val==0)
{tap_servo.write(180);
}
if (val==1)
{tap_servo.write(0);
}
}