Идеята ...

Image

Идеята за създаването на умен дом (Smart Home), в който автоматизирано да управляваме своите уреди възниква още през 1975 година със създаването на първият комуникационен протокол за домашна автоматизация Х10. Днес решенията за умен дом са част от голямото направление Интернет на нещата (Internet of Thing, IoT) и се свързва с т.нар. четвърта индустриална революция. Създаването на решения за умен дом изисква набор от системни знания в областта на програмирането, математиката, комуникацията, електрониката и механиката.

Целта на сайта е да бъдат представени собствени видеа и презентации с проекти, както и връзки към безплатни ресурси и проекти за домашна автоматизация с Arduino.
Всички видеа и материали са свободни за ползване за образователни и некомерсиални цели.

Проектът се явява своеобразно продължение и надграждане на платформата „Ardu4Kids – началото на приключението".

Защо го правим?

Преобладаващата част от ресурсите и информацията в сферата на решенията за умен дом са насочени към студентите, обучаващи се в инженерни или технически университети, като се предполага, че те притежават знания в областта на програмирането, математиката, комуникацията, електрониката и механиката.

Високия научен стил и засиленият инженерен подход при създаването на тези учебници и ресурси се явява сериозна пречка пред по-малките деца и ученици, които проявяват интерес в областта на домашната автоматизация.

Това е и причината да се инициира този проект за създаване на специализиран сайт за деца и ученици, който да ги въведе в света на умния дом по лесен и забавен начин. Надяваме се, че чрез сайта ще стимулираме интереса на децата и учениците в сферата на информационните технологии, интернет на нещата и изграждането на умен дом, като по този начин допълнително ще подобрим техните STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) умения.

С какво да го направим?

За реализацията на проектите за умен дом съзнателно е избрана платформата за инженерна роботика Adruino, тъй като тя е с отворен код, модулна е и е финансово достъпна за всеки, който желае да създаде собствени проекти за изграждане на умен дом. За реализацията на представените проекти се изискват базисни умения за работа с комплекта за експериментална електроника Arduino, средата за програмиране Arduino IDE, езика за програмиране C++.

Представените проекти представят отделни аспекти на домашната автоматизация и възможността за изграждане на комплексно управление на умен дом чрез платформите Arduino и Blynk.

В заключителното видео е представена и цялостната интеграция на отделните проекти в един цялостен проект за комплексно изграждане на собствен умен дом.